Mullsjö kommun

Stanley Abrahamsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare
Nämndemän i Tingsrätten Nämndeman
Kommunfullmäktige Ersättare
Socialnämnden Ledamot