Mullsjö kommun

Leontina Aurell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden Ledamot
Budgetberedningen Ersättare