Mullsjö kommun

Leontina Aurell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Budgetberedningen Ersättare
Socialnämnden Ledamot