Mullsjö kommun

Leontina Aurell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Budgetberedningen Ersättare
Socialnämnden Ledamot