Mullsjö kommun

Staffan Bäckelid

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot
Socialnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Partiernas gruppledare Gruppledare
Byggnadsnämnden Ordförande