Mullsjö kommun

Staffan Bäckelid

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot
Byggnadsnämnden Ordförande
Socialnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Partiernas gruppledare Gruppledare