Mullsjö kommun

Tor Asbjörnsen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunrevisionen Vice ordförande