Mullsjö kommun

Mikael Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Partiernas gruppledare Gruppledare
Valberedningen Ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott Vice ordförande
Budgetberedningen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot