Mullsjö kommun

Mikael Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Partiernas gruppledare Gruppledare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott Vice ordförande
Budgetberedningen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ersättare