Mullsjö kommun

Martin Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Budgetberedningen Ersättare
Mullsjö Energi och Miljö AB - styrelsen Ordförande
Byggnadsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot