Mullsjö kommun

Fredrik Roos

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare
Valberedningen Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare