Mullsjö kommun

Anders Stein

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Valberedningen Ersättare
Tekniska nämnden Ersättare
Byggnadsnämnden Ledamot