Mullsjö kommun

Harry Lundgren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot