Mullsjö kommun

Cecilia Petersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Valnämnden Ledamot