Mullsjö kommun

Peter Naurén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Socialnämnden Ledamot
Samordningsförbundet Södra vätterbygden Ersättare
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare
Kommunala pensionärsrådet Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Kommunala rådet för funktionsnedsättningar Ersättare