Mullsjö kommun

Peter Naurén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot
Samordningsförbundet Södra vätterbygden Ersättare