Mullsjö kommun

Peter Naurén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Samordningsförbundet Södra vätterbygden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Socialnämnden Ledamot
Kommunala rådet för funktionsnedsättningar Ersättare
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare
Kommunala pensionärsrådet Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare