Mullsjö kommun

Peter Naurén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunala pensionärsrådet Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Kommunala rådet för funktionsnedsättningar Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Socialnämnden Ledamot
Samordningsförbundet Södra vätterbygden Ersättare