Mullsjö kommun

Fredrik Samuelson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Partiernas gruppledare Gruppledare
Valberedningen Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner Ersättare
Tekniska nämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Budgetberedningen Ersättare