Mullsjö kommun

Susan Rudberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Socialnämnden Ledamot