Mullsjö kommun

Eva Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Socialnämnden Vice ordförande
Socialnämnden Ledamot
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Mullsjö Bostäder AB - styrelsen Ledamot