Mullsjö kommun

Gun Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Valnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Partiernas gruppledare Gruppledare
Budgetberedningen Ledamot
Valberedningen Ersättare