Mullsjö kommun

Fredrik Lindman

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner Ersättare
Tekniska nämnden Ersättare
Byggnadsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot