Mullsjö kommun

Jakob Junvik

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Byggnadsnämnden Ersättare