Mullsjö kommun

Magnus Alard

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Valberedningen Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot