Mullsjö kommun

Magnus Alard

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare