Mullsjö kommun

Karin von Zweigbergk

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot