Mullsjö kommun

Bertil Engström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Valberedningen Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Budgetberedningen Ersättare