Mullsjö kommun

Jouko Broström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län Ersättare
Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner Ersättare
Lantmäteriförrättningar - Gode män Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Budgetberedningen Ersättare
Tekniska nämnden Ersättare
Valberedningen Ledamot