Mullsjö kommun

Kicki Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Mullsjö Bostäder AB - styrelsen Ledamot
Budgetberedningen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande
Valnämnden Ersättare