Mullsjö kommun

Kicki Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Mullsjö Bostäder AB - styrelsen Ledamot
Budgetberedningen Ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande
Valnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot