Mullsjö kommun

Kicki Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Budgetberedningen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Mullsjö Bostäder AB - styrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande
Valnämnden Ersättare