Mullsjö kommun

Tonie Krusing

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande