Vetlanda kommun

Hitta förtroendevalda

Använd fler parametrar via avancerad sökning.

Styrelse och nämnder

I styrelse och nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder förvaltningarna som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Arbetsutskott till styrelse och nämnder

Arbetsutskott till styrelse och nämnder. Alla nämnder har inte arbetsutskott.

Kommunala bolag

Kommunen äger ett antal bolag. Kommunfullmäktige beslutar vilka bolag som ska finnas och utser styrelser. I Njudung Energi Vetlanda AB finns även representanter från Sävsjö kommun.

Kommundelsråd

Kommundels­råden väljs av kommun­fullmäktige. De tar upp lokala frågor och ledarmötena ska bo i den kommun­del de representerar.

Övrigt

Övriga grupper där förtroendevalda har uppdrag.

Partier

Välj ett av partierna för att se de förtroendevalda.