Vetlanda kommun

Jan-Olov Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Valnämnden Ledamot 4 1