Vetlanda kommun

Jan-Olov Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ledamot