Vetlanda kommun

Sofie Schiller

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunstyrelsen Ersättare 18
Tekniska nämndens arbetsutskott Ledamot 3 1
Tekniska nämnden Ledamot 3 1
Kommunfullmäktige Ledamot 35 6