Vetlanda kommun

Donald Påhlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Valberedningen Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Tekniska nämnden Ledamot