Vetlanda kommun

Carina Wall

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Höglandets överförmyndarnämnd Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare