Vetlanda kommun

Robert Selhorst

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommundelsrådet för Korsberga Ledamot 2 1
Miljö- och byggnämnden Ledamot 6 2