Vetlanda kommun

Robert Selhorst

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Korsberga Ledamot