Vetlanda kommun

Martina Jansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ersättare
Kommunala rådet för funktionshindrade Ledamot
Parlamentariska kommittén Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ersättare