Vetlanda kommun

Martina Jansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunala rådet för funktionshindrade Ledamot
Parlamentariska kommittén Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ersättare