Vetlanda kommun

Martina Jansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ersättare
Kommunala rådet för funktionshindrade Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Parlamentariska kommittén Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot