Vetlanda kommun

Martina Jansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige Ledamot 12 4
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 6
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ersättare
Kommunala rådet för funktionshindrade Ledamot 2 1
Kommunstyrelsen Ledamot 2 2
Parlamentariska kommittén Ersättare 9