Vetlanda kommun

Lennart Lööw

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot
Kommundelsrådet för Ekenäs Ordförande
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund (Finsam) Ersättare
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Valberedningen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot