Vetlanda kommun

Lennart Lööw

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Ekenäs Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot
Valberedningen Ersättare
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund (Finsam) Ersättare
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot