Vetlanda kommun

Lennart Lööw

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommundelsrådet för Ekenäs Ordförande 1 1
Kommunstyrelsen Ledamot 3 3
Kommunfullmäktige Ledamot 21 6
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot 2 2
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättare
Valberedningen Ersättare
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot 2 2