Vetlanda kommun

Sören Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommundelsrådet för Björkö Ledamot 1 1
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot 1 1
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Ersättare 4