Vetlanda kommun

Daniel Berner

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot