Vetlanda kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Parlamentariska kommittén Ledamot
Kommundelsrådet för Nye Ledamot
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen 1:e vice ordförande