Vetlanda kommun

Kjell Sandahl

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige Ledamot 29 5
Valberedningen Ledamot 5 1
Parlamentariska kommittén Ledamot 2 1
Kommundelsrådet för Nye Ledamot 2 1
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen 1:e vice ordförande 2 1